Forretningsområder

Salg af systemydelser

Systemydelser og grøn strøm hænger uløseligt sammen


Systemydelser dækker over en samling af produkter, som Energinet indkøber til at sikre, at elproduktion og elforbrug i Danmark hele tiden er lig hinanden. Vi har de sidste mange år været vant til, at fx kulkraftværker har sørget for et balanceret elsystem. Men i takt med at en større andel af vores elproduktion kommer fra sol og vind, og vi samtidig elektrificerer samfundet, er behovet for systemydelser steget kraftigt.

Med Energy Storage kan et batteri på under 1 sekund aktiveres og dermed bidrage til at stabilisere frekvensen på elnettet. VE-anlæg med Energy Storage, som opfylder betingelserne for systemydelser, kan sælge deres strøm på auktion til en attraktiv kWh-pris.

Energy Storage-anlæg, som opfylder betingelserne for systemydelser, vil opleve gode priser i de kommende år i takt med, at VE får en større og større markedsandel.

 

 

Handel med strøm

Vi kalder det profitabelt og grønt købmandskab


I takt med at der investeres mere i VE, vil vi i fremtiden opleve større udsving i energipriserne, fordi produktionen ikke nødvendigvis følger efterspørgslen. Det kan give overproduktion på nogle tidspunkter af døgnet og for lav en produktion på andre tidspunkter. Hen over døgnet vil strømprisen derfor være meget svingende afhængig af udbud og efterspørgsel.

Med Energy Storage kan strøm og sælges, når den koster mest og indkøbes, når den koster mindst.

Forretningspotentialet fra strømhandel vil stige markant i de kommende år i takt med, at VE får en større og større markedsandel.

 


Optimering af energiøkonomi

Hvad der er sparet, er tjent


VE-anlæg, som producerer sol- eller vindenergi til fx en virksomhed eller et landbrug har den store udfordring, at der ikke er sikkerhed for den ønskede forsyning, fordi VE-produktionen afhænger af vejr og vind. Konsekvensen kan være køb af dyr strøm i de perioder, anlægget ikke producerer nok strøm.

Med Energy Storage substitueres dyrt indkøbt strøm med batterilagret strøm. Herudover udjævnes meget omkostningstunge peaks på strømforbruget. Ovenikøbet uden at skulle betale transportomkostninger.

Også uden et VE-anlæg kan Energy Storage bidrage til en bedre energiøkonomi. Særligt for virksomheder, som i spidsbelastningssituationer har problemer med at få tilstrækkelig energiforsyning. Her kan Energy Storage sikre, at elforsyningen udnyttes optimalt hele døgner rundt.

 

Virksomheder med Energy Storage vil kunne se en væsentlig forskel på bundlinjen.

Virksomheder

med VE-anlæg


Hos Nordic Energy Storage ApS hjælper vi ejere af eller værter for eksisterende VE-anlæg med at udnytte den grønne strøm, VE-anlægget producerer, optimalt. Vi hjælper med at projektudvikle Energy Storage-anlæg; fx ved solcelleparker, vindmøller eller virksomheder.


Energy Storage betyder:

  • Forbedret forsyningssikkerhed
  • Salg af lagret strøm, når den er dyrest
  • Køb af ekstra strøm, når den er billigst
  • Sparede transportomkostninger
  • Deltagelse i handel med systemydelser


uden VE-anlæg


Hos Energy Storage ApS hjælper vi virksomheder med at optimere og stabilisere deres energiøkonomi.


Et Energy Storage-anlæg kan godt stilles op, selvom man ikke selv producerer VE. I anlægget kan lagres strøm købt på elmarkedet, når den er billigst, som så kan bruges som buffer i spidsbelastningssituationer.


Energy Storage er den ideelle løsning for virksomheder, som oplever store udsving i deres energiforbrug eller som ønsker et beredskab i forhold til strømudfald.