Investor

Hos Nordic Energy Storage hjælper vi investorer til portefølje af udviklingsprojekter indenfor Energy Storage-anlæg ved fx solcelle- og vindmølleparker.

Vi finder og klargør projekter og udvikler den pakkeløsning, som passer til det konkrete projekt.

 

Investorer kan fx være store kapitalejere eller forsyningsselskaber, som gerne vil investere i udbygning af el-systemet.

 

Særligt salg af systemydelser og handel med strøm er spændende vækstmarkeder med mulighed for store fortjenester.

Prisen på systemydelser er steget markant de senere år, og vi ser ind i et stadigt stigende behov for systemydelser, fordi mere elektrificering sammen med mere VE fører til forringet frekvenskvalitet og stigende ubalancer i elsystemet.


Energinet forudser tre scenarier for deres omkostninger til systemydelser. Et basisscenarie beregnet på baggrund af de fælles nordeuropæiske initiativer, der er sat i gang for at stabilisere prisen og et høj- og lavprisscenarie baseret på usikkerheder på de internationale markeder samt aktivering af nye teknologier og forbrugsfleksibilitet.
Kilde: Energinet – Forventet udvikling i Energinets eltariffer 2022

Mio. kr.

2023

2024

2025

Høj pris

2.700

3.200

3.200

Basispris

1.900

2.200

2.350

Lav pris

1.100

1.400

1.400